Sunday, October 17, 2010

A3fy - Walau di dalam Hati

Band Indie Pati

Unduh
4 Shared
User Share 

1 comment:

 1. khẳng định là: vô số năm qua tất cả tu sĩ có được cực cảnh chỉ là trên

  phương diện linh lực. Còn cảm nhận được ý của Cực cảnh thì duy nhất chỉ

  có một người là Vương Lâm. Dưới lớp lớp cơ duyên xảo hợp đi ngược lại

  con đường của nó. Trên thần thức được đóng dấu ấn của cực.

  Trong thần thức ẩn chứa Cực cảnh tạo thành hết thảy những kết quả này.

  Kỳ thật pháp tắc giới luật hình thành bàn tay to đã dẫn tới tác dụng

  thúc đẩy toàn bộ. Linh hồn của Vương Lâm vốn sau khi dung hợp Nghịch

  Thiên châu trong thần thức đã có một tia Cực cảnh cực kỳ bé nhỏ. Nhưng

  nếu không có áp lực từ bên ngoài vậy thì cho dù Vương Lâm có tu luyện ra
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tổng hợp tại huế

  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  luyện thi toeic
  trung tâm kế toán tại nghệ an
  trung tâm kế toán tại cầu giấy
  trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  học kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán tại đồng nai
  http://meomeo007.com
  học kế toán tại huế

  linh lực đi nữa tia “cực” này cuối cùng cũng sẽ tiêu tan dần đi.

  Nhưng lúc này dưới áp lực mãnh liệt của bên ngoài thần thức từ từ thu

  nhỏ lại, cực cảnh lại dần dần mở rộng ra, cuối cùng hoàn thành dung hợp

  hai thứ làm một. Sự dung hợp đó vẫn còn ở mức độ sơ khai. Hoặc có thể

  nói: hiện tại thần thức của Vương Lâm cũng không phải toàn bộ đều là cực

  ReplyDelete